Eserleri

     
 

 

DİVAN:Niyazi Mısri’nin en çok tanınan ve en çok sevilen eseri Divan’dır.Divan’ı ikiyüzden fazla şiiri kapsamaktadır.Bu şiirlerini bir kısmı bestelenmiş bir halde tekke ve zikirli meclislerinde söylenmektedir.Şiirleri yüzyıllardır halk tarafından bilinmekte ve okunmaktadır.

 

MECMUALARI:Niyazi Mısri’nin hatıratlarını içermektedir.Bu hatıratlar ikiye bölğnmüş halde kütüphanelerde korunmaktadır.Biri İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Raşid Efendi Bölümü 1218 numazralı kayıttadır.Niyazi Mısri bu eserinde evliliği, çocukları ve onların doğum tarihi ile ilgili önemli bilgileri içermektedir.

 

İkinci bölüm ise Bursa Sultan Orhan Kütüphanesi 690 numarada kayıtlı olup Mecmua-i Kelimat-ı Kutsiye diye isimlendirmiştir.En çok tartışılan hatıratları burada yer almaktadır.Bu eserlerini Niyazi Mısri sürgün yıllarında yazmıştır.

 

ARAPÇA ESERLERİ:         

MEVAİDܒL- İRFAN VE AVAİDܒL- İHSAN: 71 böülümden meydana gele bu eser tasavvufi konulardan ve hatıratlardan bahsetmektedir.”İrfan Sofraları” anlamına gelmektedir.

TEFSİR-İ FATİHATܒL-KİTAB: Niyazi Mısri tarafından fatiha süresini yapmış olduğu tefsiri  içermektedir.

ED- DEVRETܒL ARŞİYYE: Arapça yazılmış, arşın on iki burç üzerinde olduğunu, kıyametin nasıl kopacağını, cesetlerin haşrin nasıl olacağını, kıyamet alametleri ve kıyametin ölüm olduğunu anlatan bir eser.

MECALİS: Maide, Enlam ve Nisa surelerinin yorumları yapılmış olup bazı cifr hesapları ve nasihatleri yer almaktadır.

TESBİ-İ KASİDE-İ BÜR’E:

 

RİSALELERİ

RİSALE-İ ES’İLE VE ECVİBE-İ MUTASAVVIFANE:Niyazi Mısri tasavvufa yönelen eleştirilere cevap vermiştir.

TABİRATܒL VAKIAT: tabirname adıylada bilinmektedir. Niyazi Mısri bu eserinde rüyalardan yola çıkarak bir müridin katetmesi gereken mesafeyi anlatmaktadır.

RİSALE-İ HASENEYN: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in nübüvvet sahibi olduklarına dair görüşlerini ayet ve hadislerle ispatlamaya çalıştığı risaledir.

RİSALE-İ VAHDET-İ VÜCUD: Niyazi  Mısri bu eserinde vahdet-i vücud anlayışını ayet, hadis, Arapça ve Farsça beyitlerle destekleyerek anlatmaya çalışmış.

RİSALE-İ ARŞİYYE: Bu risalede Bakara suresindeki Allah’ın Hz.Adem’i yarattıktan sonra isimleri öğrettiğine dair ayetle ilgili yorumlar yapmaktadır.Ayrıca bu risalede 1693 yılında müridleriyle Edirne’ye gelişinde başından geçenleri anlatmaktadır.

RİSALE-İ NOKTA: Bu eserinde Niyaz-i Mısri Hz.Ali’ye atfedilen “ ben besmelenin başındaki” “Be” harfinin altındaki noktayım sözünün açıklamasını yapmıştır.Hz Hasan ve Hz. Hüseyin’in nübüvvetinienkar edenlerin itikadlarının ne olacağı ve Yezid’e lanet okumanın gerekli olduğuna dair görüşleri içeren risaledir.

RİSALE Fİ DEVERAN-I SUFİYYE: tasavvuf geleneğinde yaygın olan sesli ve hareketli bir takım ritüeller ile ilgili çeşitli alimlerin görüşlerini ortaya koymuştur.

RİSALE-İ NEFİSE: hz.Ali’nin faziletinden ve Yezid’e lanet okumanın gereği ile ilgili görüşlerini açıklamıştır.

RİSALE-İ EŞRATU’S SAAT:Niyazi Mısri’nin kıyamet alametleri ile ilgili yorumlarda bulunduğu risaledir.

RİSALE-İ İADE:

ŞERHLERİ:

ŞERH-İ ESMA’ÜL HÜSNA:Mısri bu eserinde Halvetiye tarikatında süluk esnasında zikr edilen Allah, Aliyy, Hü, Alim,Kahhar, Hayy, Azim, Hakk, Vahid, Kayyum, Samed ve Ehad isimlerinin şerhlerini yapmıştır.

ŞERH-İ NUTK-I YUNUS EMRE: Mısri bu eserinde Yunus Emre’nin “Çıktım erik dalınanda yedim üzümü, bostan ıssı kakuyup dir ne yirsin kozumu” şeklinde başlayan şiirinin şerhini yapmıştır.

 

TEFSİRLERİ:

TEFSİR-İ TEKASÜR SURESİ: Tekasür suresinin tefsirini yapmıştır.

 

MEKTUPLARI:

  • Kardeşi Ahmed Efendiye mektubu
  • Celveti Selami Efendiye Mektubu
  • Sürgüne gönderilmesi sırasında padişaha Malkara’dan gönderdiği mektup
  • Padişaha teşekkürünü bildiren bir mektubu
  • Kaymakam Paşaya gönderdiği mektubu
  • Karabaş Ali Efendiye yazdığı mektup
  • Köprülüzade Mustafa Paşaya gönderdiği mektup
 
     
 Niyazi Mısri Kimdir

Yazının Devamı

 

17.YY. Türk Edebiyatının önde gelen Mutasavvıf şairlerinden olan Niyazi Mısri 1618 yılında ( Hicri 1027) Malatya da dünyaya gelmiştir. Doğduğu yerin Soğanlı köyü olduğuna dair görüşler öne sürülse de kendi eserlerinde doğduğu y... Devamı

     
 
 
     
     
 
     
     
 
     
     
 
     
     
 
     
     
 
     
     
 
 
 
 
     

Ana Sayfa  |  Haber Arşivi  |    Fotoğraf Galerisi  |  İletişim Formu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NiyaziMisri.com - http://www.niyazimisri.com - Niyazi Mısri
Tasarım ve Kodlama: Karınca Web Tasarım ve Hosting Hizmetleri